تشکیلات یعنی نظم، یعنی تقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره‌ای کار کردن؛ این معنای تشکیلات است. امام خامنه‌ای

سلام! خوش آمدید

این هدیه‌، راهنمایِ کوچکی خواهد بود که در فراز و نشیب‌های مسئولیت خطیرتان در بسیج دانشجویی به یاری شما خواهد آمد، إن‌شاءالله.

اهمیت ساختارتشکل‌های معارض