جنس مخالف

جنس مخالف

در رعایت حدود تعامل با جنس مخالف نیاز است که دقت زیادی کرد. اگر این…
۱۳۹۴/۰۵/۰۵/توسط گمار
اهمیت چارت

اهمیتِ ساختار

برای انجام کارها در بسیج، داشتنِ نیروی قوی و توانمند، کافی نیست؛ تقسیم…
۱۳۹۴/۰۵/۰۴/توسط گمار

کادر یعنی؟

از نظر مقام معظم رهبری کادر یعنی نیرویی که هدفها را خوب بفهمد، راهها را…
۱۳۹۴/۰۵/۰۴/توسط گمار
لایه‌های مخاطب

مخاطبین بسیج

بسیج یک مجموعه‌ی کوچک برای انجام فعالیت نیست. بلکه مجموعه&…
۱۳۹۴/۰۵/۰۴/توسط گمار
انسجام تشکیلاتی

انسجام تشکیلاتی

انسجام تشکیلاتی اصلاً انسجام تشکیلاتی چی هست؟ و چرا باید انسجام تشکیلا…
۱۳۹۴/۰۵/۰۳/توسط گمار
تعامل با اعضا

تعامل با اعضا

شاید برای رشد اعضای بسیج دانشجویی، پیشنهادهای مختلفی از جمله دو…
۱۳۹۴/۰۵/۰۲/توسط گمار
رشد

کادرسازی ورودی جدیدها

رشد و تربیت ورودی‌های جدید یکی از مهمترین دغدغه‌های هر پایگاه…
۱۳۹۴/۰۴/۳۱/توسط گمار

ملاحظاتی درباره‌ی ساختار

هرچند که می‌دانیم داشتن یک ساختار مناسب و خوب، بسیار ضروری ب…
۱۳۹۴/۰۴/۳۰/توسط گمار
تعامل

نیاز به تعامل و حدود آن

در محیط دانشگاه که خواهران  نیز حضور دارند، نمی‌توا…
۱۳۹۴/۰۴/۲۹/توسط گمار
شهید بهشتی

کادرسازی یعنی خودسازی

یکی از روش‌های تربیتی در اسلام روش الگوگیری است،یک نمونه کامل و…
۱۳۹۴/۰۴/۲۸/توسط گمار
جذب۲

چگونه جذاب باشیم؟

با فرض اینکه بدانیم چرا و برای چه باید جذب کرد، این سوال پی…
۱۳۹۴/۰۴/۲۷/توسط گمار

ملاحظات عملیاتی تعامل

متن پیامک، ایمیل و جلسات برای تعامل با نامحرم، استفاد…
۱۳۹۴/۰۴/۲۵/توسط گمار
حقوق سایت برای تیم طراحی و کالک محفوظ است .