ورودی جدید

 1. ورودی جدید

  ورودی جدید

  برنامه‌های مختلفی برای ورودی‌جدیدها در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. برخی اردو معارفه می‌برند و برخی جشن می‌گیرند! اما کارهایی بیشتر از همه تأثیر دارد که بتواند ارتباط فردی با ورودی‌ها برقرار کند.
  برای کمک به یکدیگر، ایده های‌تان را بگویید.
  برای مفیدتر بودن بحث، ایده‌ها را در با سه تگ #قبل_ثبت‌نام، #روز_ثبت‌نام و #بعد_از_ثبت‌نام در قسمت ایده‌ها بنویسید.

 2. ایده‌ها و تجربه‌ها

  متاسفیم. شما برای مشاهده این فرم باید وارد سایت شوید .